Hotel Absolutum - Praha, Česká republika 2005.

Detaily Realizácie:

Práca na tomto projekte s arch. Krčmárikom bola velmi zaujímavá. Systém práce s konceptom odeleného spania a nového poňatia konštrukcie nábytkových záhlaví nás veľmi obohatila a môžeme sa tešiť z referencie z metropole Čiech.

Rozsah:

Pre pražský city hotel Absolutum sme zabezpečili dodanie a montáž nábytku do 42 hotelových miestností a reštauračnej časti s recepciou.

Navštívte:

https://www.absolutumhotel.cz