Five Star Residence - Bratislava, Slovensko 2011.

Detaily Realizácie:

Aj v privátnom segmente kde má klient velmi prísne oko na detail sa dá naučiť ako rásť s požiadavkami doby.

Rozsah:

Predmetom bolo dodanie nábytku pre súkromného klienta v plnom rozsahu.